Amacımız

CANSEP, sektörler arası bilgi paylaşımı, ortak projeler ve yenilikçi çözümleri teşvik ederken, sektörel gelişim ve büyümeyi desteklemek için kurulmuştur.

İşbirliği ve Ortak Proje Örnekleri

1. Ortak Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Projeleri

 • İnşaat ve Enerji: Yeni enerji verimli yapı malzemeleri geliştirme.
 • IT ve Eğitim: E-öğrenme platformları ve eğitim teknolojileri geliştirme.

2. Sektörler Arası Eğitim Programları

 • Tarım ve Bilişim: Akıllı tarım teknolojileri üzerine eğitim programları.
 • Lojistik ve Enerji: Sürdürülebilir lojistik çözümleri için eğitim seminerleri.

3. Pazarlama ve Tanıtım Kampanyaları

 • Turizm ve Dijital Pazaryerleri: Yerel turizm tanıtımı için dijital kampanyalar.
 • Gıda ve Lojistik: Taze gıda tedarik zincirleri için ortak tanıtım çalışmaları.

4. Fon ve Hibe Başvuruları

 • İnşaat ve IT: Akıllı bina projeleri için fon başvuruları.
 • Tarım ve Enerji: Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım projeleri için hibe başvuruları.

5. Ortak Seminerler ve Konferanslar

 • Eğitim ve Turizm: Turizmde eğitim fırsatları üzerine seminerler.
 • Enerji ve İnşaat: Yeşil enerji çözümleri için konferanslar.

6. İnovasyon ve Teknoloji Transferi

 • Bilişim ve Tarım: Tarım teknolojilerinde yenilikçi çözümler.
 • Lojistik ve İnşaat: Akıllı şehir altyapıları için teknoloji transferi.

Bu işbirlikleri, sektörler arası sinerji yaratmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek için önemli fırsatlar sunar.

CANSEP STRATEJİK PLANI

Vizyon

Sektörler arası işbirliği ve inovasyonu teşvik ederek, sürdürülebilir ve dijital dönüşümü sağlamak.

Misyon

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirerek, ortak projeler ve eğitim programlarıyla sektörel gelişimi ve yenilikçiliği desteklemek.

Stratejik Hedefler

 1. Sektörler Arası İşbirliği Artırmak

  • Farklı sektörlerden paydaşları bir araya getirerek ortak projeler geliştirmek.
  • Yıllık konferanslar ve seminerler düzenlemek.
 2. Dijital Dönüşüm ve İnovasyonu Teşvik Etmek

  • Dijital tarım, akıllı şehirler, yenilenebilir enerji gibi alanlarda projeler geliştirmek.
  • Ar-Ge ve inovasyon projeleri için hibe ve destek programlarına başvurmak.
 3. Eğitim ve Bilgi Paylaşımını Desteklemek

  • Üyeler için sürekli eğitim ve seminer programları düzenlemek.
  • Sektörler arası bilgi paylaşımını teşvik etmek.
 4. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirmek

  • Çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerine odaklanmak.
  • Toplumsal fayda sağlayan projeleri desteklemek.

Eylem Planı

 1. Kuruluş ve Organizasyon

  • CAN-SEP’in yasal kuruluşunu tamamlamak.
  • Yönetim kurulu ve çalışma gruplarını oluşturmak.
 2. Sektörel Analiz ve Proje Geliştirme

  • Sektörler arası işbirliği potansiyelini analiz etmek.
  • Stratejik önceliklere göre projeler geliştirmek.
 3. Eğitim ve Seminer Programları

  • Üyelere yönelik yıllık eğitim takvimi hazırlamak.
  • Online ve fiziksel seminerler düzenlemek.
 4. Hibe ve Destek Programlarına Başvuru

  • Hibe ve destek programları için proje başvuruları hazırlamak.
  • Başvuru süreçlerini yönetmek ve izlemek.
 5. İzleme ve Değerlendirme

  • Projelerin ilerlemesini düzenli olarak izlemek ve raporlamak.
  • Başarı kriterlerine göre değerlendirme yapmak.

Hedefler

 1. İlk Yıl

  • 10 sektörel işbirliği projesi başlatmak.
  • 5 eğitim ve seminer programı düzenlemek.
  • En az 3 hibe başvurusunda bulunmak.
 2. İkinci Yıl

  • 20 sektörel işbirliği projesi yürütmek.
  • 10 eğitim ve seminer programı düzenlemek.
  • 5 hibe başvurusunda bulunmak ve en az 2’sini kazanmak.
 3. Üçüncü Yıl ve Sonrası

  • 30 sektörel işbirliği projesi tamamlamak.
  • Eğitim ve seminer programlarını genişletmek.
  • Hibe ve destek programlarıyla projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Bu stratejik plan ve eylem planı, CAN-SEP’in sektörel işbirliği ve inovasyonu teşvik ederek, sürdürülebilir bir dijital dönüşüm süreci yaratmasını hedeflemektedir.

Yapı İnşaat

Gıda

Tarım

Turizm

Enerji

Teknoloji Bilişim

Medya Ajans

Eğitim Kültür

Sosyal Ekonomi

Geleceğinizle Buluşun!

Bilgi Alın
Sohbeti Aç
1
Merhaba, yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
CANSEP CANSEP https://candasmimarlik.com/group/cansep https://candasmimarlik.com/group/cansep/group/cansep/ ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?